PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

 Aktuali Taisyklių redakcija 2021-11-241. SĄVOKOS

 

1.1. Pardavėjas - UAB Aleksi, juridinio asmens kodas 305914134, adresas Kalno g. 12, Luokė, LT-88236 Telšių r., PVM mokėtojo kodas LT100014426715.

1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.aleksi.lt.

1.3. Jūs / Pirkėjas - fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais).

1.4 Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato E-parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo ir keitimo taisykles.

1.5. Šalys / Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6 Prekės / paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę dėl prekių, įsigytų E-parduotuvėje, grąžinimo ir keitimo.

2.2 Šios taisyklės bendrųjų bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia: www.aleksi.lt/content/2-prekiu-pirkimo-taisykles.3. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti E-parduotuvėje perkant prekes sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 str. 2 dalyje.

 

3.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei atsiųsti užpildytą prekių grąžinimo formą, kurią galite atsispausdinti paspaudę čia. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti grąžindamas prekes. Prekę grąžinti Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos.

3.3. Grąžinant kokybiškas prekes, už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

3.4. Prekės gali būti grąžinamos per kurjerį arba paštomatą, nurodant gavėją UAB „Aleksi“, Kalno g. 58, 87302 Telšiai, Tel. Nr. +370 624 90225, El. p.: info@aleksi.lt.

3.5. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei Pirkėjas vienu kartu pirko keletą prekių ir nori grąžinti tik dalį jų, Pirkėjo sumokėtos sumos už minėtų prekių pristatymą Pirkėjui negrąžinamos.

3.6. Pirkėjui pinigai už prekes grąžinami į prekių grąžinimo formoje nurodytą Pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

3.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

3.8. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje;

3.8.2. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.8.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.8.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.9. Negali būti grąžintos arba keičiamos šios prekės – Kosmetika, maisto papildai, asmens higienos priemonės, butinė chemija.

3.10. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

3.11. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.12. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

3.13. Šiuo metu prekių keitimas negalimas. Norint pakeisti prekę, Pirkėjas visų pirmą turi ją grąžinti ir tuomet užsakyti kitą prekę. 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1. Šios Taisyklės yra reguliuojamos taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų. 

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

4.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

4.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

4.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.